Gåva / MinnesbladInformationsfilmNätverkAktuell forskning Om ossBehandlingDiagnosVad äramyloidosStartSymtomLänkar

 

Gåva / Minnesblad

Stöd AL amyloidosforskningen genom ditt bidrag.

Föreningen är ideell och arbetar för möjligheten att stödja forskningen och öka kunskapen om AL amyloidos.

Vi har öppnat en fond hos Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (www.ssmf.se) där vi med säkerhet vet att donationen tillfaller AL amyloidosforskning.
Sällskapet handhar utdelning av forskningsanslag och stipendier för detta medicinska området.

Tack för ditt bidrag!

 

SSMF
Telefon: 8-33 40 61
Bankgiro: 901-1099
Plusgiro: 90 11 09-9
Swish: 123 90 11 09 9